ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

Οι παθήσεις άκρας χειρός και άκρου πόδα αντιμετωπίζονται είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά. Πρόκειται για προβλήματα του χεριού και του ποδιού που είτε είναι αποτέλεσμα τραυματισμού είτε είναι απόρροια συγγενών ανωμαλιών είτε προκλήθηκαν μετά από μεγάλη καταπόνηση και φόρτιση. Φλεγμονές, εκφυλιστικές παθήσεις, χρόνια σύνδρομα είναι μεταξύ των καταστάσεων που μπορεί να εμφανιστούν στην άκρα χείρα και τον άκρο πόδα.

Άκρα χείρα

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger): είναι μια φλεγμονή του τενόντιου ελύτρου, του καναλιού από όπου διέρχονται οι τένοντες του δακτύλου. Το έλυτρο ερεθίζεται και δημιουργείται φλεγμονή, με συνέπεια να ασκείται πίεση στον τένοντα.

Όταν ο εκτινασσόμενος δάκτυλος βρίσκεται στα πρώτα του στάδια, προκρίνεται η συντηρητική αγωγή, με τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και την ακινητοποίηση. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα επιμένουν, επιλέγεται η χειρουργική λύση. Γίνεται διάνοιξη του ελύτρου, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση των τενόντων του δακτύλου που πάσχει. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δακτύλου.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Γνωστό και ως «ασθένεια του πληκτρολογίου», είναι μια παθολογική κατάσταση που αφορά τον καρπό του χεριού. Εμφανίζεται όταν το μέσο νεύρο που βρίσκεται στον καρπιαίο σωλήνα πιέζεται ή εγκλωβίζεται, εξαιτίας της πάχυνσης του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού.

Η θεραπεία του μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η πρώτη ακολουθείται στις πιο ελαφριές περιπτώσεις και περιλαμβάνει ξεκούραση του χεριού, χρήση νάρθηκα τις βραδινές ώρες και χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ενώ η δεύτερη προβλέπει χειρουργική διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου, ώστε να αποσυμπιεσθεί το μέσο νεύρο. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει και ενδοσκοπικά.

Σύνδρομο De Quervain (ή αλλιώς Σύνδρομο Στενωτικής Τενοντοελυτρίτιδας): είναι μια επώδυνη φλεγμονή του ελύτρου και των τενόντων του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος του καρπού. Το σύνδρομο αντιμετωπίζεται συντηρητικά, με ανάπαυση, περιορισμό των κινήσεων του καρπού, χρήση νάρθηκα, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ενέσεις κορτιζόνης, όμως, αν επιμένει και δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή, τότε επιλέγεται η χειρουργική λύση. Με τη χειρουργική επέμβαση που διενεργείται υπό τοπική αναισθησία απελευθερώνονται οι τένοντες από το περίβλημά τους, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία τους.

Άκρος πόδας

Βλαισός μεγάλος δάκτυλος: είναι η παραμόρφωση της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.

Η αντιμετώπισή του μπορεί να είναι συντηρητική, αλλά και χειρουργική. Όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν αρκεί και τα συμπτώματα παρακωλύουν τη λειτουργικότητα του ατόμου, τότε επιλέγεται η χειρουργική οδός.

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να επανέλθει ο άξονας της άρθρωσης, να αφαιρεθεί το εξόγκωμα και να επιτευχθεί ισορροπία στα μαλακά μόρια που περιβάλλουν την άρθρωση. Υπάρχουν πολλές, σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, που επιτρέπουν γρήγορη αποθεραπεία και επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητά του.

Μεταταρσαλγία: είναι ο πόνος στην περιοχή των μεταταρσίων, στο πρόσθιο δηλαδή μέρος του πέλματος. Δεν αποτελεί νόσο, αλλά σύμπτωμα και συνήθως συνοδεύεται από σκληρύνσεις και υπερκερατώσεις κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων, οι οποίες υφίστανται μεγάλες πιέσεις και βάρος κατά τη βάδιση.

Η αντιμετώπιση της μεταταρσαλγίας είναι συνήθως συντηρητική, όταν όμως τα συμπτώματα επιμένουν και δεν βρίσκουν λύση στη συντηρητική θεραπεία, τότε επιλέγεται η χειρουργική προσέγγιση, μέσω της διαδερμικής χειρουργικής των κάτω άκρων.

Πελματιαία απονευρωσίτιδα: Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι απόρροια  φλεγμονής της πελματιαίας απονεύρωσης, προκαλεί πόνο στο πέλμα του ποδιού, με αιχμή την πτέρνα και κατατάσσεται στην κατηγορία των συνδρόμων υπέρχρησης.

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα στην περίπτωση που μείνει χωρίς θεραπεία, επιδεινώνεται, με τον πόνο να δυσκολεύει τη βάδιση. Η συντηρητική αντιμετώπιση είναι η πιο συνήθης θεραπεία. Σπανιότεραεπιλέγεται η χειρουργική οδός και μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις όπου η συντηρητική αγωγή δεν έχει αποτελέσματα παρά την πολύμηνη εφαρμογή της. Στις τεχνικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται η απελευθέρωση της πελματιαίας απονεύρωσης, μια επέμβαση ελάχιστα επεμβατική, αλλά και ο χειρουργικός καθαρισμός της φλεγμαίνουσας περιοχής.

move your
body