ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟY ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου είναι το σχίσιμο ενός ή περισσότερων τενόντων του ώμου και είναι μια πάθηση που προκαλεί πόνο κατά την κίνηση ή αδυναμία των μυών.

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από τέσσερις τένοντες που βοηθούν στην περιστροφή και την ανύψωση του βραχιόνιου οστού, τον υποπλάτιο, τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο και τον ελάσσονα στρογγυλό. Η συνεχής χρήση των τενόντων αυτών οδηγεί κάποιες φορές σε ρήξεις, που μπορεί να κυμαίνονται από μια φλεγμονή μέχρι την πλήρη ρήξη του στροφικού πετάλου. Ο υπερακάνθιος και ο υπακάνθιος είναι οι τένοντες του στροφικού πετάλου που τραυματίζονται συχνότερα. Η ρήξη μπορεί να είναι δύο τύπων, η μερικού πάχους και η ολικού πάχους, οπότε αποκολλώνται πλήρως οι τενόντιες δεσμίδες από το βραχιόνιο οστό.

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου:Αίτια και συμπτώματα

Η φθορά που έρχεται με την ηλικία είναι υπεύθυνη για τις εκφυλιστικές ρήξεις, ενώ ρήξη στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να υποστούν και νεότεροι άνθρωποι, όπως αθλητές που καταπονούν το συγκεκριμένο ανατομικό σημείο, είτε άτομα που έχουν υποστεί μικρούς, επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς στην ίδια περιοχή, οι οποίοι λειτουργούν προσθετικά. Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να συμβεί επίσης μετά από απότομη άρση βάρους, μετά από βίαιη κίνηση ή εξαιτίας χρόνιας τενοντίτιδας ή φλεγμονής.  

Όταν η ρήξη είναι σημαντική, εκδηλώνεται ως έντονος πόνος στον ώμο, ο οποίος αντανακλάται στον βραχίονα. Είναι αισθητός κατά κύριο λόγο όταν κινείται το άνω άκρο, κυρίως δε όταν πραγματοποιεί στροφή. Μπορεί όμως να είναι αισθητός και όταν ο ώμος είναι ακίνητος. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, όταν η ρήξη είναι πλήρης, ο ασθενής δεν μπορεί καν να σηκώσει το χέρι του πάνω από το επίπεδο του ώμου. Όταν δε το πρόβλημα γίνεται χρόνιο χωρίς να αντιμετωπισθεί, έχει ως συνέπεια την ατροφία των μυών του στροφικού πετάλου.

Διάγνωση και θεραπεία

Για να γίνει διάγνωση του προβλήματος, θα χρειαστεί κλινική εξέταση και στη συνέχεια μαγνητική τομογραφία, η οποία και θα δείξει τον βαθμό και τη σοβαρότητα της ρήξης.

Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου, όταν δεν επηρεάζει δραστικά τη λειτουργικότητα του ασθενούς, αντιμετωπίζεται συντηρητικά με έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, προγράμματος φυσικοθεραπείας ώστε να ενδυναμωθούν οι μύες, αλλά και αποφυγής των κινήσεων που επιτείνουν τα συμπτώματα, μέχρι αυτά να περιορισθούν.

Όταν όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα και ο ώμος καθίσταται μη λειτουργικός, τότε επιλέγεται η αρθροσκοπική μέθοδος, κατά την εφαρμογή της οποίας με τη βοήθεια του αρθροσκοπίου και ειδικών εργαλείων διορθώνεται το πρόβλημα στην πάσχουσα περιοχή. Συγκεκριμένα αφαιρείται το φθαρμένο τμήμα του τένοντα και στη συνέχεια γίνεται συρραφή. Μετά την επέμβαση δεν απαιτείται νοσηλεία και ο ασθενής επιστρέφει εντός λίγων ημερών στις ασχολίες του, αποφεύγοντας όμως για το πρώτο διάστημα έντονη χειρωνακτική εργασία και αθλητική δραστηριότητα.

move your
body