ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Ως σκολίωση ορίζεται η κλίση της σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για μια πάθηση που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην εφηβική ηλικία. Η συχνότερη μορφή της είναι η ιδιοπαθής, που οφείλεται δηλαδή σε άγνωστα αίτια, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η σκολίωση μπορεί να αποδοθεί σε συγγενείς ανωμαλίες ή καταστάσεις όπως η εγκεφαλική παράλυση και η μυϊκή δυστροφία.

Η σκολίωση είναι συνήθως ήπιας μορφής, σε κάποια παιδιά όμως μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες παραμορφώσεις που εξελίσσονται με τον χρόνο ή ακόμα και σε αναπηρία. Μάλιστα, σε πολύ μεγάλες κλίσεις της σπονδυλικής στήλης μπορεί να περιοριστεί ο χώρος του θώρακα, με συνέπεια να προκληθούν λειτουργικά προβλήματα στους πνεύμονες.

Με δεδομένο ότι η σκολίωση δεν συνοδεύεται από πόνο στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή παρά μόνο όταν η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης είναι πια ορατή.

Οι βασικότερες ενδείξεις για να καταλάβουν οι γονείς ότι το παιδί τους πάσχει από σκολίωση είναι η καμπούρα στην πλάτη και η ασυμμετρία στους ώμους και στη μέση, ενώ σπάνιο σύμπτωμα είναι ο πόνος.

Σκολίωση: Διάγνωση και θεραπεία

Καταλυτικής σημασίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι η έγκαιρη διάγνωσή της. Για τη διάγνωση της σκολίωσης απαιτούνται κλινική εξέταση και ακτινολογικός έλεγχος της σπονδυλικής στήλης. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επίσης μαγνητική τομογραφία ή και αξονική.

Στις μικρές σκολιώσεις απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, μέσω κλινικού και ακτινολογικού ελέγχου ανά 3 με 6 μήνες. Στόχος του συστηματικού ελέγχου είναι να διαπιστωθεί τυχόν επιδείνωση της παραμόρφωσης και να αντιμετωπιστεί άμεσα. Σε μεγαλύτερα κυρτώματα ενδείκνυται η εφαρμογή ορθοπαιδικού κηδεμόνα, ώστε να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση της πάθησης.  Σε σοβαρές σκολιώσεις, που αφορούν όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό παιδιών, συνιστάται η χειρουργική οδός, η οποία προβλέπει διόρθωση του κυρτώματος και σπονδυλοδεσία. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί καμία θεραπεία.

Σκολίωση και στους ενήλικες

Σκολίωση όμως μπορεί να εμφανίσουν και οι ενήλικες. Πέραν της ιδιοπαθούς σκολίωσης που εμφανίζεται στην εφηβεία και μπορεί να εξελιχθεί και στην ενήλικη ζωή, οι σκολιώσεις των ενηλίκων μπορεί να είναι εκφυλιστικές, αφορούν δηλαδή στην εκφύλιση των δίσκων με το πέρασμα του χρόνου και την καταπόνηση, και μετατραυματικές, αυτές δηλαδή που προκαλούνται μετά από κατάγματα της σπονδυλικής στήλης.

Στην περιπτώσεις της σκολίωσης των ενηλίκων ο πόνος είναι από τα βασικά συμπτώματα σε αντίθεση με τη σκολίωση των παιδιών. Μάλιστα, όταν η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης φτάσει σε βαθμό που να εμφανίζονται νευρολογικά συμπτώματα, τότε προκρίνεται η χειρουργική λύση. Σημαντική διαφορά επίσης από τη σκολίωση των παιδιών είναι πως στους ενήλικες η αρθρίτιδα και η οστεοπόρωση μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Σε λιγότερο σοβαρές σκολιώσεις ενηλίκων η θεραπευτική μέθοδος περιλαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή, τις εγχύσεις ειδικών διαλυμάτων ώστε να ανακουφισθεί ο πόνος, τη φυσικοθεραπεία, αλλά και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.

Καλό είναι τα παιδιά πριν από την εφηβεία να εξετάζονται από ορθοπαιδικό για το ενδεχόμενο σκολίωσης, ώστε αν το πρόβλημα υπάρχει, να εντοπιστεί εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

move your
body