Σπονδυλική
Στήλη

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί το σύστημα στήριξης του ανθρώπινου σώματος. Οι λειτουργίες και ιδιότητές της την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική, ενώ το εύρος των παθήσεων που την αφορούν την έχουν μετατρέψει σε ένα πεδίο συνεχούς αναζήτησης και εξέλιξης. Στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης νέες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα και λιγότερα επεμβατικά τα προβλήματά της. Οι διαθέσιμες τεχνικές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις βλάβες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, από παραμορφώσεις και στενώσεις σπονδυλικής στήλης μέχρι κήλες μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης

Σκολίωση-Κύφωση: Στις μεγάλες σκολιώσεις η χειρουργική προσέγγιση περνά από την ελάχιστα επεμβατική πλάγια σπονδυλοδεσία που ακολουθείται από οπίσθια σπονδυλοδεσία. Στη δε κύφωση, όπου το χειρουργείο επιλέγεται σπανιότερα, οι πιο γνωστές τεχνικές είναι η οπίσθια σπονδυλοδεσία με οστεοτομίες διόρθωσης της κυφωτικής παραμόρφωσης και οι σπονδυλοπλαστική- κυφοπλαστική.

Σπονδυλολίσθηση: Για τη σπονδυλολίσθηση επιλέγεται η επέμβαση σπονδυλοδεσίας, η οποία μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της κλασικής ανοικτής μεθόδου ή μέσω οπών με ακτινοσκοπικό έλεγχο, ειδικά εργαλεία και ειδικά εμφυτεύματα, που καθιστούν την τεχνική ελάχιστα επεμβατική. Η τελευταία εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας για την αντιμετώπιση της σπονδυλολίσθησης είναι η ρομποτική χειρουργική.

Μαζί με την εξέλιξη των θεραπευτικών τεχνικών, και ο ακριβής γεωμετρικός τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασμός με υπολογιστικά προγράμματα παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια και κατασκευάζονται εκ των προτέρων για τον κάθε ασθενή τα υλικά σπονδυλοδεσίας.

Στένωση σπονδυλικής στήλης

Για την αντιμετώπιση της στένωσης της σπονδυλικής στήλης – της στένωσης δηλαδή του σπονδυλικού σωλήνα, που έχει ως συνέπεια την πίεση των νεύρων- η πλέον σύγχρονη τεχνική είναι η μικροαποσυμπίεση, που είναι ελάχιστα επεμβατική και προκαλεί πολύ μικρότερο τραύμα από μια κλασική επέμβαση. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται μέσω χειρουργικής οπής με τη χρήση μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.

Πιο επεμβατική είναι η κλασική πεταλεκτομή, που έχει στόχο να δημιουργήσει χώρο για τα νεύρα, αφαιρώντας στοιχεία του σπονδύλου. Στις πιο εξελιγμένες και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές αφαιρούνται μόνο στοιχεία που πιέζουν τα νεύρα.

Αντιμετώπισης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου

Για τη θεραπεία της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου επιλέγονται η διαδερμική δισκεκτομή και η μικροδισκεκτομή, δύο επεμβάσεις που αποσυμπιέζουν τη νευρική ρίζα η οποία πιέζεται από την κήλη, προκαλώντας πόνο στον ασθενή. Στη διάθεση του χειρουργού είναι και η ενδοσκοπική δισκεκτομή, που πραγματοποιείται με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και μια μικροσκοπική κάμερα και αφήνει πίσω πολύ περιορισμένο χειρουργικό τραύμα, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τον πόνο, αλλά και το ενδεχόμενο επιπλοκών.

Σπονδυλοπλαστική

Η σπονδυλοπλαστική έχει ως στόχο την ενίσχυση σπονδύλων που έχουν φθαρεί είτε εξαιτίας της οστεοπόρωσης είτε εξαιτίας μεταστατικών όγκων. Πρόκειται ουσιαστικά για την έγχυση ρευστού υλικού με βελόνα μέσω μιας μικρής οπής στο δέρμα, το οποίο στερεοποιείται.Η σπονδυλοπλαστική ενδείκνυται σε περιπτώσεις συμπιεστικών καταγμάτων σπονδύλου, αιμαγγειωμάτων σπονδύλου, μεταστάσεων κτλ.

Κυφοπλαστική

Στην κυφοπλαστική ακολουθείται η ίδια διαδικασία έγχυσης ρευστού υλικού, πριν από αυτή όμως εισάγεται στον σπόνδυλο ένα ειδικό μπαλόνι, το οποίο έχει ως στόχο, φουσκώνοντας, να αποκαταστήσει μέρος του ύψους του σπονδύλου.

Δισκοπλαστική με gel

Στην δισκοπλαστική με gel, το gel τοποθετείται στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, με σκοπό να τον επαναφέρει στην προηγούμενη μορφή του. Προκρίνεται ως επιλογή θεραπείας σε κήλες μεσοσπονδύλιου δίσκου σε αυχένα και μέση.

Επισκληρίδιες εγχύσεις

Γίνονται στην οσφυϊκή μοίρα, με σκοπό την αντιμετώπιση φλεγμονών του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Βλαστοκύτταρα

Είναι μια μέθοδος που αξιοποιεί την δυνατότητα αυτοΐασης του σώματος. Δίνει βιολογική λύση σε βλάβες της σπονδυλικής στήλης.

move your
body